Juli | August | September 2016

Pfosten, Kacheln, Silbermännchen
Sonntag, 26.03.2017 | 15.30
Stadthagen, Museum Amtspforte, Obernstr. 32 a
Führung mit dem Kommunalarchäologen Dr. Jens Berthold, Veranst. Schaumburger Landschaft und Museum Stadthagen, Tel. 05721 924900, www.museum-stadthagen.de